Tiêu chuẩn ISO 9241 dành cho thiết kế

UX

Tiêu chuẩn ISO 9241 (còn gọi là ISO 9241 Human-Centred Design for Interactive Systems hoặc ISO 9241 Ergonomics of Human-System Interaction) là một tập hợp các tiêu chuẩn quốc tế được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) để đảm bảo rằng các hệ thống tương tác người-máy (interactive systems) được thiết kế với tư duy tập trung vào con người và người dùng cuối. Mục tiêu chính của ISO 9241 là tối ưu hóa hiệu suất, sự hài lòng và sự an toàn khi sử dụng các hệ thống tương tác người-máy.

Phạm vi của ISO 9241:

ISO 9241 bao gồm một số tiêu chuẩn riêng biệt, mỗi tiêu chuẩn tập trung vào một khía cạnh cụ thể của thiết kế tương tác người-máy. Các tiêu chuẩn phổ biến trong ISO 9241 bao gồm:

 1. ISO 9241-10: Requirements for Dialogue Techniques (Yêu cầu về kỹ thuật giao tiếp): Tiêu chuẩn này xác định các nguyên tắc và yêu cầu cho các kỹ thuật giao tiếp như các nút điều khiển, bàn phím, và các yếu tố tương tác khác.

 2. ISO 9241-11: Usability (Khả năng sử dụng): Tiêu chuẩn này xác định các khái niệm, định nghĩa và phương pháp đánh giá khả năng sử dụng của hệ thống tương tác người-máy.

 3. ISO 9241-12: Presentation of Information (Trình bày thông tin): Tiêu chuẩn này xác định các yêu cầu cho việc trình bày thông tin để tối ưu hóa hiểu rõ và sử dụng thông tin.

 4. ISO 9241-210: Human-Centred Design for Interactive Systems (Thiết kế tập trung vào con người cho hệ thống tương tác): Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình và các nguyên tắc của thiết kế tương tác người-máy tập trung vào con người.

Tầm quan trọng của ISO 9241:

Tiêu chuẩn ISO 9241 đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến hệ thống tương tác người-máy đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của người dùng cuối. Bằng cách đưa vào sử dụng các nguyên tắc và quy trình trong ISO 9241, các nhà thiết kế có thể tạo ra các giao diện người dùng dễ sử dụng, hiệu quả và an toàn, từ đó cải thiện trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu suất trong sử dụng hệ thống tương tác người-máy.

---------

Tiêu chuẩn ISO 9241-110 về "Dialogue Principles" (Nguyên tắc giao tiếp) bao gồm các nguyên tắc cơ bản để hướng dẫn thiết kế giao diện người dùng trong các hệ thống tương tác người-máy. Đây là một phần của chuỗi tiêu chuẩn ISO 9241 về Thiết kế tập trung vào con người cho hệ thống tương tác.

Tóm tắt các nguyên tắc chính trong ISO 9241-110 "Dialogue Principles":

 1. Dễ dàng tiếp cận: Các yếu tố tương tác của hệ thống nên được thiết kế để dễ dàng tiếp cận bởi người dùng. Điều này bao gồm định vị rõ ràng của các yếu tố điều khiển và giao diện, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy và sử dụng chúng.

 2. Khả năng hiểu rõ: Các thông điệp và hướng dẫn của hệ thống nên được biểu thị một cách rõ ràng và dễ hiểu. Ngôn ngữ và biểu tượng nên thân thiện với người dùng, không gây nhầm lẫn và hỗ trợ việc hiểu rõ thông tin.

 3. Tương tác thích hợp với nhiệm vụ: Hệ thống nên cung cấp các tùy chọn và chức năng tương tác phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của người dùng. Điều này giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và giúp họ hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả.

 4. Phản hồi thích hợp: Hệ thống nên cung cấp phản hồi ngay lập tức sau mỗi tương tác của người dùng. Phản hồi này giúp người dùng biết hành động của họ đã được thực hiện thành công và giúp họ điều chỉnh hành vi nếu cần thiết.

 5. Tương tác linh hoạt: Hệ thống nên hỗ trợ các tương tác đa dạng để đáp ứng nhu cầu và phong cách sử dụng của người dùng. Điều này bao gồm việc cung cấp nhiều phương thức tương tác, như bàn phím, chuột, cảm ứng màn hình, v.v.

 6. Điều chỉnh và điều hướng: Hệ thống nên hỗ trợ khả năng điều chỉnh và điều hướng trong các tương tác. Điều này cho phép người dùng hoàn tất các tác vụ một cách linh hoạt và dễ dàng.

 7. Tích hợp nhiều nhiệm vụ: Hệ thống nên hỗ trợ tích hợp nhiều nhiệm vụ để người dùng có thể chuyển đổi giữa các tác vụ một cách dễ dàng và nhanh chóng.

 8. Phạm vi rõ ràng: Hệ thống nên hiển thị rõ ràng phạm vi hoạt động của nó để người dùng biết được các chức năng và tùy chọn có sẵn.