Push Notification

NỀN TẢNG CNTT

 • Thông báo chủ động.

 • Một thông báo (notification) là một tin nhắn, thông điệp được hiển thị trong một thời gian ngắn trên thanh trạng thái của thiết bị nhằm gây sự chú ý của người dùng.

 • Nó tương tự như một tin nhắn thông thường (SMS ), tuy nhiên nó khác SMS là dịch vụ này hiện nay là hoàn toàn miễn phí và cần có kết nối internet mới có thể gửi và nhận notification. và notification chỉ có thể gửi cho ứng dụng mà nhà phát triển đã đăng ký và người dùng có cài ứng dụng đó.

 • Các loại thông báo mà notification thường sử dụng:

  • - Thông thường là hiển thị thông báo trên thanh trạng thái.

  • - Thông báo cho người sử dụng bằng một tín hiệu rung của thiết bị.

  • - Thông báo bằng các chớp sáng màn hình như tin nhắn.

  • - Thông báo bằng các chớp sáng các đèn LED có sẵn trên thiết bị.

 • Các trường hợp hay sử dụng notification

  • - Gửi thông báo tới người dùng, ví dụ như thông báo khuyễn mãi, chúc mừng sinh nhật...

  • - Thông báo trạng thái đơn hàng, sử dụng nhiều trong các ưng dụng giao nhận, thương mại điện tử...

  • - Nhắn tin giữa các thành viên, tuy nhiên trường hợp này thường không khuyễn khích sử dụng vì notification có giới hạn số lượng tin.

  • - Nhắc nhở, ví dụ như nhắc uống thuốc, nhắc nhân viên...

  • - Điều hành vận tải, một số ứng dụng điều hành vận tải hoặc hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ cũng hay dùng notification để giao tiếp giữa hai đối tượng người dùng với nhau.

  • - Kích hoạt hoặc mở ứng dụng từ xa. nhiều thiết bị không cho phép chạy ứng dụng ngầm hoặc nhà phát triển không muốn người dùng tốn pin do các dịch vụ chạy ngầm => khi đó nếu cần mở ứng dụng lên để thực hiện một hành động hoặc tác vụ nào đó thì hệ thống sẽ gửi một lệnh thông qua notification xuống để mở ứng dụng lên và thực thi tác vụ.

  • - và còn khá nhiều lĩnh vực, tác vụ có thể sử dụng notification khác…