Phương pháp thẩm định thiết kế Cognitive Walkthrough

UXQUẢN LÝ DỰ ÁN

Cognitive Walkthrough là một phương pháp kiểm tra và đánh giá giao diện người dùng (UI) hoặc trải nghiệm người dùng (UX) của một sản phẩm hoặc hệ thống thông qua việc đặt mình vào vai trò của người dùng và phân tích quá trình tư duy mà người dùng phải trải qua để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Phương pháp này giúp các nhà thiết kế và nhà phát triển đánh giá khả năng sử dụng và hiệu quả của giao diện người dùng trong môi trường thực tế.

Trong quá trình Cognitive Walkthrough, người thực hiện sẽ đóng vai trò như một người dùng mới và tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể mà họ cần thực hiện. Người thực hiện sẽ đặt câu hỏi như:

  1. Bước đầu tiên là gì? - Đánh giá xem người dùng có thể tìm thấy bước đầu tiên một cách dễ dàng hay không.

  2. Thông tin cần thiết để tiến hành nhiệm vụ đó là gì? - Xác định xem liệu thông tin cần thiết để thực hiện nhiệm vụ có rõ ràng và dễ tìm thấy không.

  3. Người dùng có thể dự đoán các tùy chọn tiếp theo là gì không? - Đánh giá khả năng người dùng có thể dự đoán các tùy chọn tiếp theo và chọn đúng lựa chọn không.

  4. Thông tin trả về cho người dùng sau mỗi bước là gì? - Đánh giá xem thông tin trả về cho người dùng sau mỗi bước có đủ để họ hiểu kết quả của hành động của mình không.

Phương pháp Cognitive Walkthrough giúp xác định các vấn đề tiềm ẩn trong giao diện người dùng và các trải nghiệm người dùng. Nó tập trung vào quá trình tư duy của người dùng và giúp các nhà thiết kế và nhà phát triển cải thiện trải nghiệm người dùng, tăng cường tính khả dụng và hiệu quả của sản phẩm hoặc hệ thống.