Phương pháp Phân loại giỏ hàng (Cart Sorting)

UXUSER TESTING

Nguyễn Mai Xuân

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một phương pháp quan trọng trong thiết kế trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa giao diện người dùng - Cart Sorting, hay còn gọi là Phân loại giỏ hàng. Cart Sorting là một quá trình thử nghiệm và phân loại các mục hoặc sản phẩm vào nhóm để cải thiện trải nghiệm mua sắm và cấu trúc thông tin của trang web hay ứng dụng.

I. Cart Sorting là gì?

Cart Sorting là một phương pháp nghiên cứu người dùng trong đó người dùng được yêu cầu phân loại các mục hoặc sản phẩm vào các nhóm theo các tiêu chí cụ thể. Thông qua quá trình này, chúng ta có thể hiểu được cách mà người dùng tổ chức thông tin và hiểu hơn về cách họ tìm kiếm sản phẩm hoặc thông tin cụ thể.

II. Tại sao Cart Sorting quan trọng?
 1. Cải thiện trải nghiệm người dùng: Cart Sorting giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách mà người dùng muốn nhìn thấy thông tin và sản phẩm được phân loại như thế nào. Từ đó, cải thiện trải nghiệm người dùng và giúp họ tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn.

 2. Tối ưu hóa cấu trúc thông tin: Thông qua quá trình Cart Sorting, chúng ta có thể tối ưu hóa cấu trúc thông tin của trang web hoặc ứng dụng, giúp người dùng tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 3. Xác định các nhóm tiêu chuẩn: Cart Sorting giúp xác định các nhóm tiêu chuẩn mà người dùng mong muốn và đưa ra các tiêu chuẩn phân loại hợp lý.

III. Các bước thực hiện Cart Sorting
 1. Xác định mục tiêu: Đầu tiên, xác định rõ mục tiêu của việc phân loại giỏ hàng. Điều gì bạn muốn đạt được qua quá trình này?

 2. Lựa chọn đối tượng tham gia: Xác định nhóm người dùng mục tiêu cần tham gia phân loại giỏ hàng. Đảm bảo rằng đối tượng phản ánh đúng khách hàng thực tế của bạn.

 3. Tạo danh sách các mục hoặc sản phẩm: Liệt kê tất cả các mục hoặc sản phẩm cần phân loại trong giỏ hàng.

 4. Tạo các nhóm: Xác định các nhóm hoặc danh mục tiềm năng cho việc phân loại. Đảm bảo rằng các nhóm này hợp lý và có tính cách thức.

 5. Thực hiện phân loại: Yêu cầu người dùng tham gia phân loại giỏ hàng bằng cách di chuyển các mục vào các nhóm mà họ cho là hợp lý.

 6. Phân tích kết quả: Phân tích kết quả từ quá trình phân loại giỏ hàng, đánh giá xem các nhóm có hợp lý và có thể tối ưu hóa hay không.

 7. Tối ưu hóa cấu trúc thông tin: Dựa trên kết quả phân tích, điều chỉnh cấu trúc thông tin của trang web hoặc ứng dụng để đáp ứng yêu cầu của người dùng.

IV. Cách tiến hành Cart Sorting
 1. Phân loại trực tiếp: Người dùng phân loại mục hoặc sản phẩm bằng cách di chuyển chúng vào các nhóm trực tiếp trên giao diện.

 2. Sử dụng công cụ Cart Sorting: Có nhiều công cụ trực tuyến và phần mềm hỗ trợ việc phân loại giỏ hàng và phân tích kết quả một cách hiệu quả.

V. Kết luận

Cart Sorting là một phương pháp quan trọng giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa cấu trúc thông tin của trang web hoặc ứng dụng. Nhờ vào việc hiểu rõ hơn về cách mà người dùng tổ chức thông tin và tìm kiếm sản phẩm, chúng ta có thể xây dựng một trải nghiệm mua sắm tốt hơn và đáp ứng nhu cầu của người dùng một cách hiệu quả.