Nguyên tắc Tính nhất quán và Tiêu chuẩn trong Thiết kế Giao diện Người dùng

UI

Hai lý do quan trọng của tính nhất quán và tiêu chuẩn trong Thiết kế Giao diện Người dùng là giúp người dùng không phải học mới với mỗi nhiệm vụ và giảm bớt sự nhầm lẫn khi sử dụng giao diện. Tính nhất quán giới hạn cách biểu hiện hành động và thao tác, đảm bảo người dùng không phải học các biểu tượng mới cho mỗi nhiệm vụ. Việc thiết lập tiêu chuẩn thiết kế cũng giúp người dùng hoàn thành các nhiệm vụ mới mà không cần phải học một bộ công cụ hoàn toàn mới. Một ví dụ cho vấn đề thiếu tính nhất quán trong thiết kế là trang web của Xfinity của công ty truyền thông đại chúng Comcast Corporation, nơi menu phụ không nhất quán gần như mỗi khi người dùng chuyển sang trang khác, và thậm chí cả menu chính cũng không nhất quán. Điều này làm cho người dùng cảm thấy rối và mất phương hướng khi không còn cảm giác trang web duy nhất mà như ba công ty khác nhau.

Để đạt tính nhất quán trong công việc thiết kế, bài viết gợi ý năm cách sau:

  1. Lựa chọn ngôn ngữ: Sử dụng cùng một ngôn ngữ và cách diễn đạt thống nhất trong cả quảng cáo và các nội dung trong quy trình sử dụng giao diện để tránh gây nhầm lẫn cho người dùng.

  2. Áp dụng các yếu tố giao diện người dùng theo đúng định nghĩa ban đầu: Sử dụng đúng các yếu tố phổ biến như cửa sổ thông báo, thanh menu, biểu tượng, thanh cuộn và nút radio theo cách mà người dùng đã quen thuộc và hiểu biết.

  3. Xem xét các tiêu chuẩn được thiết lập khi quyết định về bố cục: Để người dùng không cảm thấy lạc lõng, hãy sử dụng các vị trí thông thường để đặt các yếu tố hình ảnh trên giao diện.

  4. Thiết kế dựa trên kỳ vọng của người dùng: Đảm bảo tích hợp các chức năng và tính năng mà người dùng mong đợi thấy trên trang web hoặc sản phẩm của bạn.

  5. Tạo sự nhất quán về yếu tố hình ảnh trong toàn bộ trang web: Đảm bảo các yếu tố hình ảnh như nội dung, yếu tố giao diện, phông chữ, nền và màu sắc hoạt động hài hòa và nhất quán ở mọi điểm tiếp xúc.

Nguyên tắc Tính nhất quán và Tiêu chuẩn là một nguyên tắc thiết kế cần thiết và nên được áp dụng trong nội dung và tương tác trong sản phẩm của bạn. Đồng thời, hãy nhớ sử dụng nguyên tắc này khi cần thiết, nhưng không để nó hạn chế sự sáng tạo trong ý tưởng thiết kế của bạn. Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy tắc và giữ tính nhất quán trong thiết kế sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và giải phóng tâm trí để cải thiện trải nghiệm người dùng cho khách hàng của mình.