Nghiên cứu thị trường (Market Research)

UXBA

Nguyễn Mai Xuân, Phạm Thị Chung, Vũ Thị Lý

Market Research (nghiên cứu thị trường) là quá trình thu thập, phân tích và hiểu thông tin về thị trường, khách hàng và các đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra các quyết định chiến lược, kinh doanh và tiếp thị hiệu quả. Nó là một công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp và tổ chức hiểu rõ thị trường mục tiêu, nhu cầu của khách hàng, cạnh tranh, xu hướng và môi trường kinh doanh nói chung.

Mục tiêu của Market Research:

 1. Hiểu rõ thị trường mục tiêu: Xác định đối tượng mục tiêu, kích thước thị trường, đặc điểm và xu hướng của thị trường.

 2. Nghiên cứu nhu cầu và ý kiến khách hàng: Tìm hiểu những gì khách hàng thực sự muốn và cần, đo lường độ hài lòng và đánh giá sự thích ứng của sản phẩm hoặc dịch vụ với yêu cầu của khách hàng.

 3. Đánh giá cạnh tranh: Phân tích các đối thủ cạnh tranh, sản phẩm và chiến lược tiếp thị để hiểu rõ điểm mạnh và yếu của doanh nghiệp so với đối thủ.

 4. Xác định và đánh giá xu hướng: Đo lường các xu hướng mới, thay đổi trong nhu cầu của thị trường và dự đoán các xu hướng tiêu thụ trong tương lai.

 5. Hỗ trợ quyết định kinh doanh: Cung cấp thông tin cần thiết cho các quyết định kinh doanh, phát triển sản phẩm, tiếp thị, giá cả, và chiến lược kinh doanh chung.

Phương pháp nghiên cứu thị trường:

 1. Khảo sát (Surveys): Thu thập dữ liệu từ một lượng lớn người tham gia thông qua các câu hỏi chuẩn hoặc bảng câu hỏi.

 2. Phỏng vấn (Interviews): Trò chuyện trực tiếp với người tiêu dùng, chuyên gia hoặc đối tác để thu thập thông tin chi tiết.

 3. Nghiên cứu tài liệu (Document Analysis): Phân tích tài liệu sẵn có như báo cáo thị trường, nghiên cứu thị trường trước đây, hoặc các báo cáo thống kê để tìm hiểu thông tin về thị trường.

 4. Thăm dò ý kiến công chúng (Public Opinion Polls): Đánh giá quan điểm và ý kiến của công chúng đối với sản phẩm, dịch vụ hoặc các vấn đề xã hội.

 5. Phân tích dữ liệu (Data Analytics): Sử dụng các công cụ và phần mềm phân tích dữ liệu để xử lý và đánh giá dữ liệu thị trường.

 6. Thăm quan (Observation): Theo dõi và ghi lại hành vi của người tiêu dùng trong môi trường thực tế.

Market Research cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy để giúp doanh nghiệp tăng cường cạnh tranh, tối ưu hóa chiến lược kinh doanh và đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu.