Hướng dẫn thực hành về khả năng sử dụng (Usability)

UX

Nguyễn Mai Xuân

I. Usability là gì?

Usability (tiếng Việt có thể dịch là "tính sử dụng được" hoặc "tính khả dụng") là một thuộc tính quan trọng trong thiết kế sản phẩm và trải nghiệm người dùng. Nó đánh giá khả năng mà người dùng có thể dễ dàng sử dụng và tương tác với sản phẩm, hệ thống hoặc giao diện một cách hiệu quả và hài lòng.

Trong lĩnh vực thiết kế trải nghiệm người dùng (UX design) và tương tác người-máy (HCI - Human-Computer Interaction), usability là mục tiêu quan trọng nhằm đảm bảo sản phẩm được tối ưu hóa để đáp ứng nhu cầu, mong muốn và dự đoán của người dùng một cách tốt nhất.

II. Các yếu tố chính trong Usability mà thiết kế cần chú trọng
  1. Khả năng học hỏi (Learnability): Sản phẩm nên dễ học và người dùng nhanh chóng nắm bắt cách sử dụng nó ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc.

  2. Hiệu quả (Efficiency): Sản phẩm nên cho phép người dùng hoàn thành các nhiệm vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả, không tốn quá nhiều thời gian và nỗ lực.

  3. Khả năng ghi nhớ (Memorability): Người dùng nên có khả năng ghi nhớ cách sử dụng sản phẩm sau một thời gian không sử dụng và dễ dàng quay lại sử dụng mà không cần phải học lại từ đầu.

  4. Lỗi (Errors): Thiết kế nên giảm thiểu số lượng lỗi xảy ra và cung cấp cách dễ dàng để người dùng phục hồi sau khi mắc phải lỗi.

  5. Sự hài lòng (Satisfaction): Sản phẩm nên mang lại sự hài lòng cho người dùng thông qua trải nghiệm dễ chịu, tiện lợi và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của họ.