Hành trình trải nghiệm khách hàng (Customer Journey Map)

UXUSER TESTING

Nguyễn Mai Xuân

I. Định nghĩa

Customer Journey Map (Bản đồ hành trình khách hàng) là một công cụ trong lĩnh vực trải nghiệm khách hàng (Customer Experience - CX) và tiếp thị (Marketing). Nó là một biểu đồ hoặc bản đồ mô tả hành trình mà khách hàng trải qua khi tương tác với một công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ trong suốt quá trình giao dịch hoặc mua hàng.

Bản đồ hành trình khách hàng được tạo ra dựa trên các điểm tiếp xúc (touchpoints) giữa khách hàng và công ty/sản phẩm/dịch vụ, và ghi nhận các trải nghiệm, cảm xúc và tương tác của khách hàng tại từng điểm tiếp xúc. Nó cho phép các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hành trình mua hàng của khách hàng, từ giai đoạn nhận thức, tìm hiểu, mua hàng, sử dụng sản phẩm/dịch vụ và sau bán hàng.

II. Tầm quan trọng của CJM
 1. Hiểu rõ hơn về khách hàng: Customer Journey Map giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nhu cầu, mong muốn, thách thức và cảm xúc của khách hàng trong mỗi giai đoạn của hành trình.

 2. Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng: Nhờ vào việc phân tích Customer Journey Map, chúng ta có thể tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và giúp khách hàng có trải nghiệm tốt hơn với sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng ta.

 3. Xác định điểm yếu và cơ hội: Customer Journey Map giúp chúng ta xác định các điểm yếu trong quá trình tương tác và định rõ các cơ hội cải tiến và cung cấp giá trị cho khách hàng.

III. Các bước tạo Customer Journey Map
 1. Xác định mục tiêu: Đầu tiên, xác định rõ mục tiêu của Customer Journey Map. Điều gì bạn muốn đạt được qua việc mô tả hành trình khách hàng?

 2. Nghiên cứu khách hàng: Thu thập thông tin từ khách hàng thực tế qua các phương tiện như cuộc phỏng vấn, khảo sát, quan sát hoặc phân tích dữ liệu.

 3. Xác định các giai đoạn của hành trình: Phân loại và xác định các giai đoạn khác nhau trong hành trình của khách hàng, bao gồm: nhận biết, tìm hiểu, mua hàng, sử dụng và hỗ trợ.

 4. Tạo biểu đồ Customer Journey Map: Dựa trên thông tin thu thập được, tạo biểu đồ Customer Journey Map với các giai đoạn và các điểm tiếp xúc khác nhau của khách hàng với thương hiệu.

 5. Phân tích và đánh giá: Phân tích Customer Journey Map để hiểu rõ hơn về nhu cầu, thách thức và cảm xúc của khách hàng trong mỗi giai đoạn.

 6. Định hướng cải tiến: Dựa trên kết quả phân tích, định hướng các cải tiến và điều chỉnh trải nghiệm khách hàng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ.

IV. Sử dụng Customer Journey Map
 1. Cải tiến trải nghiệm người dùng: Sử dụng Customer Journey Map để cải tiến trải nghiệm của khách hàng trong mỗi giai đoạn của hành trình.

 2. Tối ưu hóa điểm tiếp xúc: Tập trung vào các điểm tiếp xúc quan trọng và tối ưu hóa chúng để tạo trải nghiệm tích cực cho khách hàng.

 3. Tăng cường tương tác khách hàng: Sử dụng Customer Journey Map để tăng cường tương tác và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng trong suốt hành trình.

V. Kết luận

Customer Journey Map là một công cụ quan trọng giúp hiểu rõ hơn về trải nghiệm của khách hàng và cải thiện trải nghiệm người dùng tổng thể. Hãy sử dụng Customer Journey Map để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và mang đến giá trị cao nhất cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.