Giới thiệu về nghề BA

BA

Phạm Thị Chung

7/13/20233 min read

Ngành Business Analyst (BA) là một lĩnh vực quan trọng và đa dạng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và quản lý dự án. Business Analyst đóng một vai trò chính trong việc nắm bắt, hiểu rõ và định hình các yêu cầu kinh doanh và chuyển đổi chúng thành giải pháp công nghệ thích hợp. Dưới đây là một số thông tin giới thiệu về nghề Business Analyst:

Vai trò của Business Analyst:

 • Business Analyst là người trung gian giữa khách hàng và nhóm phát triển công nghệ. Họ tương tác chặt chẽ với khách hàng, đồng nghiệp, nhà quản lý dự án và nhóm phát triển để hiểu và truyền đạt yêu cầu kỹ thuật và kinh doanh.

 • Họ phân tích, đánh giá và xác định yêu cầu kỹ thuật và chức năng của hệ thống hoặc sản phẩm, đồng thời đảm bảo rằng giải pháp được thiết kế đáp ứng các mục tiêu kinh doanh và nhu cầu của khách hàng.

 • Business Analyst cũng tham gia vào việc thiết kế các quy trình kinh doanh hiệu quả, đề xuất cải tiến và tối ưu hóa các quy trình hiện tại.

 • Họ hỗ trợ việc triển khai giải pháp mới, đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả của nó và tham gia vào quá trình kiểm thử và đào tạo.

Kỹ năng cần thiết:

 • Kỹ năng giao tiếp xuất sắc: Business Analyst cần tương tác với nhiều bên liên quan và truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu.

 • Phân tích và lập kế hoạch: Họ cần có khả năng phân tích sâu sắc, thu thập thông tin và lập kế hoạch để đưa ra giải pháp phù hợp.

 • Hiểu biết về công nghệ thông tin và quy trình kinh doanh: Business Analyst cần hiểu cơ bản về công nghệ thông tin và quy trình kinh doanh để có thể làm việc hiệu quả với các bên liên quan.

Lĩnh vực ứng dụng:

 • Business Analyst có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực và ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm phần mềm, công nghệ thông tin, tài chính, y tế, bất động sản, sản xuất, dịch vụ tài chính và nhiều lĩnh vực khác.

 • Công việc của BA có thể liên quan đến phân tích dự án, phát triển phần mềm, tối ưu hóa quy trình kinh doanh, quản lý dự án, tư vấn kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác.

Đào tạo và học vấn:

 • Một số Business Analyst có học vấn cao và chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin hoặc quản trị kinh doanh.

 • Tuy nhiên, cũng có nhiều BA xuất phát từ các ngành khác nhau và họ có thể nhận đào tạo và chứng chỉ chuyên nghiệp liên quan để phát triển kỹ năng cần thiết.

**Tóm lại, Business Analyst đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và triển khai giải pháp kỹ thuật phù hợp và đáp ứng các yêu cầu kinh doanh. Họ là những nhà phân tích và lập kế hoạch tài ba, là cầu nối giữa khách hàng và nhóm phát triển, đóng góp tích cực vào sự thành công của các dự án công nghệ và kinh doanh.