8 quy tắc vàng của thiết kế giao diện theo Shneiderman

UXUI

Mai Lệ Huyền

  1. Đảm bảo tính nhất quán (Consistency): Sử dụng các biểu tượng, màu sắc, cấu trúc menu, lời kêu gọi hành động và luồng người dùng quen thuộc trong các tình huống và chuỗi hành động tương tự. Tính nhất quán giúp người dùng dễ dàng áp dụng kiến thức từ một lần nhấp chuột sang lần nhấp chuột khác.

  2. Cho phép người dùng thường xuyên sử dụng phím tắt (Enable frequent users to use shortcuts): Cung cấp các phím tắt cho người dùng thực hiện các tác vụ nhanh chóng khi họ trở nên thành thạo hơn.

  3. Cung cấp phản hồi thông tin (Offer informative feedback): Cung cấp phản hồi đáng tin cậy và dễ hiểu cho người dùng về tình trạng hiện tại và quá trình diễn ra.

  4. Thiết kế giao diện để cung cấp sự đóng góp (Design dialogue to yield closure): Cung cấp thông tin rõ ràng cho người dùng biết tác động của họ đã đưa họ đến đâu.

  5. Đơn giản hóa xử lý lỗi (Offer simple error handling): Cung cấp hướng dẫn dễ hiểu và trực quan giúp người dùng giải quyết lỗi một cách nhanh chóng và dễ dàng.

  6. Cho phép hoàn tác hành động (Permit easy reversal of actions): Cung cấp cách dễ dàng và rõ ràng để người dùng hoàn tác hành động của họ.

  7. Hỗ trợ kiểm soát nội tại (Support internal locus of control): Cho phép người dùng là người khởi tạo các hành động và cảm giác rằng họ đang kiểm soát tất cả những gì xảy ra trên không gian kỹ thuật số.

  8. Giảm tải trí nhớ ngắn hạn (Reduce short-term memory load): Thiết kế giao diện đơn giản, phân cấp thông tin đúng cách và lựa chọn gợi nhớ hơn là yêu cầu nhớ lại.