10 nguyên lý thiết kế giao diện (UI) thường dùng

UXUI

Nguyễn Mai Xuân

macbook pro displaying computer icons
macbook pro displaying computer icons
  1. Đơn giản (Simplicity): Tối giản hóa giao diện và giữ cho nó dễ hiểu, không quá phức tạp để người dùng dễ sử dụng.

  2. Nhất quán (Consistency): Giữ cho giao diện nhất quán trong toàn bộ ứng dụng, giúp người dùng dễ dàng hiểu và sử dụng các yếu tố giao diện.

  3. Đối tượng rõ ràng (Clarity): Làm cho giao diện rõ ràng, dễ hiểu và tránh sự nhầm lẫn.

  4. Tính trực quan (Visual Hierarchy): Sử dụng các yếu tố trực quan để tạo cấu trúc rõ ràng và chỉ dẫn người dùng.

  5. Tiềm năng mở rộng (Scalability): Thiết kế giao diện có thể mở rộng và thích ứng với các thiết bị và kích thước màn hình khác nhau.

  6. Khả năng đọc được (Legibility): Đảm bảo văn bản trong giao diện dễ đọc và không gây mệt mỏi cho mắt.

  7. Tối ưu hóa trải nghiệm di động (Mobile Optimization): Đảm bảo giao diện phù hợp với trải nghiệm sử dụng trên các thiết bị di động.

  8. Cân nhắc về màu sắc (Color Consideration): Sử dụng màu sắc một cách hợp lý và chú ý đến ý nghĩa và tác động tâm lý của màu sắc đối với người dùng.

  9. Hiển thị dữ liệu hiệu quả (Effective Data Presentation): Hiển thị dữ liệu một cách rõ ràng và sáng tạo để giúp người dùng hiểu thông tin một cách dễ dàng.

  10. Tối ưu hóa bố cục (Layout Optimization): Sắp xếp bố cục giao diện sao cho hợp lý và hấp dẫn.